Jump to content
 • 0
Sign in to follow this  
strawb

Παιδιά την βοήθειά σας γιατί χανόμαστε!

Question

Έχουμε και λέμε!
Έχω έναν Acer Aspire 5739G:
1. με επεξε?γαστή Intel Core 2 Duo T6600 (2.2 GHz, 800 MHz FSB),

2.με κά?τα γ?αφικών την Nvidia GeForce GT240 up to 2796 MB Turbocache,

3.με κά?τα ήχου την RealTek High Definition Audio card με αποκωδικοποιητή/κωδικοποιητή ALC888

4. ?με Κά?τα δικτ?ου και Ελεγκτή τα Acer Nplify tm802.11 a/b/n DraFtn ,Intel ? WiFi Link 5100 AGN και Controller Qualcomm Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet (NDIS 6.30)?

5. με μνήμη 4GB που μπο?εί να αναβαθμιστεί σε 16ά?α

6. και έναν σκλη?ό δίσκο που τον χώ?ισα σε 4 μέ?η για να έχω ένα Trible boot system ,αποτελο?μενο απο Windows 8.1, Mac OS X και Linux και ένα τέτα?το μέ?ος ,για ?αποθηκευτικό χώ?ο.

Και π?ιν π?οχω?ήσω στις ε?ωτήσεις να σας πω ότι έχω εγκαταστήσει στο ένα απο τα διαμε?ίσματα του σκλη?ο? τα Snow Leopard?

και ότι έχω και δ?ο NETGEAR Wireless USB Adapter ,το WG111v2 και το WG111T και δεν έχω:

α) Καθόλου ίντε?νετ,

β) καθόλου ήχου?

γ) και καθόλου τις ?υθμίσεις για την κά?τα γ?αφικών

Και θέλω να ?ωτήσω:

1* Γιατί αφο? β?ήκα και εγκατέστησα ?τα kexts για ένα απο τα NETGEAR Wireless USB Adapters ,δεν έχω ίντε?νετ ο?τε ethernet ,με το καλώδιο δηλαδή και ο?τε ασ??ματο ,με την χ?ήση του stick;?

2* ποιο π?όγ?αμμα ή ποια kexts είναι αυτά που π?έπει να κατεβάσω για την κά?τα δικτ?ου, την κά?τα ήχου και την κά?τα γ?αφικών που έχω ?και από που;

3*Για την εγκατάσταση των Mac OS X mountain Lion σε USB stick των 8GB ποιον οδηγό π?έπει να ακολουθήσω ?και ποιο στην συνέχεια για να τα εγκαταστήσω στο Hackintosh pc μου;?

4* Είναι αλήθεια ότι για να κάψεις ή για να γ?άψεις σε USB ή σε DVD το image των mountaion lion απαιτείται άλλη μέθοδος, απο την παλιά και γνωστή που με drap n' drop έπαι?νες το .dmg και το έσε?νες στο source στο kext utility μέσα στα MAC OS X και στο destination το USB ή το DVD και το έκαιγες;

5* Που β?ίσκουμε το image των mountain Lion στο ίντε?νετ ,σε torrent site ή άλλου για να το κατεβάσουμε ή και το image των π?όσφατων , Mavericks;

6* Υπά?χει οδηγός που να σου δείχνει μέσα απο τα windows ,πως να κάψεις τα mountain ή τα Mavericks σε USB stick;
7* και τελευταία για τα Mavericks , κάνω τα ίδια για να τα κάψω, όπως και στα mountain lion ή και εκεί η apple άλλαξε την διαδικασία;
8* Στα mountain lion υπά?χει πε?ίπτωση όλα αυτά τα μη εγκατεστημένα kexts, να είναι πε?ασμένα και να λειτου?γο?ν κυ?ίως wifi και ήχος;

9* Πως φο?μά?ω ένα USB flash stick και με πιο φο?μάτ σε windows για να μπο?ώ να βλέπω τα δεδομένα του στα MAC OS X και όχι ή καθόλου τα δεδομένα; Μήπως π?έπει να αγο?άσω ειδικό USB για τα mac και αν ναι ποιο είναι αυτό και σε τι π?οσιτή τιμή, μπο?ώ να το β?ώ;
10* Υπά?χει κανένα ε?γαλείο που να με βοηθά ή να εντοπίζει απο μόνο του τα σωστά kexts που λείπουν για να τα εγκαταστήσω και να δουλε?ουν όλα ?ολόι ή πολλά ζητάω;
11* Ποια διαδικασία π?έπει να ακολουθήσω και ποιο π?όγ?αμμα π?έπει να εγκαταστήσω ?για να φο?τώνεται ο bootloader για να διαλέγω σε πιο λειτου?γικό σ?στημα επιθυμώ να εισέλθω και απο πο? θα το κατεβάσω;

?

?

?

?

?

Συγνώμη για τις πολλές ε?ωτήσεις, αλλά μου είναι όλες απα?αίτητες και δεν θα?μπο?ο?σα να μην τις κάνω για να μου λυθο?ν όλες οι απο?ίες μου , γ??ω απο την εγκατάσταση των mac os x ,των kexts και ?του bootloader και δεν ?σας κ??βω ότι πε?ιμένω ,πως και πως τις απαντήσεις σας, για να ολοκλη?ώσω την εγκατάσταση τους.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0

Π?ώτα να σε καλωσο?ίσουμε στο "άθλημα" που λέγεται hackintosh. Έχεις α?κετές απο?ίες αλλά δεν είσαι ο μόνος. Και εγώ στην α?χή είχα πε?ισσότε?ες από εσένα. Μόνο μην βιάζεσαι γιατί κάποιες από τις ε?ωτήσεις σου δεν απαντώνται με μια απλή απάντηση. Έχουμε και λέμε:

?

Για να εγκαταστήσεις γενικά kexts μέσα από το σ?στημα υπά?χει το?Kext Wizard που το κατεβάζεις από εδώ:?http://www.osx86.net/files/file/2136-kext-wizard-3-7-10/

?

Για τον bootloader υπά?χουν δ?ο βασικοί, ο chameleon και ο Clover. Μπο?είς να τους β?εις εδώ:?http://www.osx86.net/files/category/3-bootloaders/

Εγώ χ?ησιμοποιώ τον Chameleon.

?

Για την κά?τα γ?αφικών σου κατέβασε το kext από εδώ:?http://www.osx86.net/files/file/718-nvidia-graphics-driver-qe-ci-tested-on-gt240/

Αυτό δεν σημαίνει απα?αίτητα ότι θα παίξει. Δυστυχώς θα π?έπει να δοκιμάσεις και να δεις αν σου κάνει. Αλλιώς αφαι?είς το συγκεκ?ιμένο kext και ψάχνεις για άλλο.

?

Για την κά?τα ήχου π?οσπάθησε να εγκαταστήσεις αυτό το kext από εδώ:?http://www.osx86.net/files/file/248-alc888-kext/

?

Εδώ ανοίγω μια μεγάλη πα?ένθεση και σου δείχνω τον τ?όπο εγκατάστασης των kexts είτε δουλε?ουν, είτε όχι. Μιλάω για kexts που κατεβάζεις από κάποιο link και όχι για kext από εγκαταστάτη. Αφο? κατεβάσεις το kext που θέλεις καλό είναι να το "χ?ωματίσεις" (πατώντας δεξί κλικ και από την ετικέτα το χ?ωματίσεις με όποιο χ?ώμα θέλεις) ώστε όταν το κάνεις εγκατάσταση με το π?όγ?αμμα?Kext Wizard που σου γ?άφω πα?απάνω, να μπο?είς να το εντοπίσεις και να το αφαι?έσεις από το System/Library/Extentions που το π?όγ?αμμα (Kext Wizard) το βάζει. Για την εγκατάσταση των kext με τη βοήθεια του Kext Wizard το κάνεις με drag and drop στο πα?άθυ?ο Install και επιλέγεις αυτό που λέει System/Library/Extentions.?Κλείνω την πα?ένθεση.

?

Για να βάλεις το mountain Lion ή το Mavericks θα π?έπει να ξέ?εις ποια kext χ?ειάζεται το μηχάνημά σου και μετά αφο? το τ?έξεις καλά στο σ?στημα που έχεις τότε π?οχω?άς στα επόμενα συστήματα.

?

Για να βλέπεις στον bootloader μια οθόνη με τα λειτου?γικά που έχεις ώστε να επιλέγεις σε ποιο θα μπεις, αυτό γίνεται με μια εντολή μέσα από τον?org.chameleon.Boot.plist που εγκαθιστά ο chameleon.

?

Αυτά για α?χή, μελέτησέ τα και εδώ είμαστε πάλι.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Tangon, ευχα?ιστώ πολ? για τις απαντήσεις σου.

Β?ήκα τον πα?ακάτω οδηγό http://www.yumapk.com/Install-Mac-OS-X-10-9-Mavericks-on-Acer-Aspire-5739G-6959.html για το μοντέλο του φο?ητο? μου στο οποίο ο τ?πος εγκατέστησε τα Mavericks και π?οσπαθώ και εγώ με την σει?ά μου, ακολουθώντας βήμα βήμα να τα πε?άσω στον φο?ητό μου αλλά αντιμετωπίζω δ?ο σημαντικά π?οβλήματα:

1. Το Uni Beast για να τ?έξει απαιτεί έκδοση 10.6.7 και μετέπειτα και εγώ δυστυχώς έχω τα 10.6 και 10.6.3 Retail dvd και όσες φο?ές και αν π?οσπάθησα να αναβαθμίσω , μετά δεν έμπαινα καθόλου μέσα ,γιατί δεν ξέ?ω πως να αναβαθμίσω ένα hackintosh snow leopard.

2.? Το i Boot? Legacy 2.2 cd? όσες φο?ές? το έτ?εξα είτε με -x, είτε? -v , είτε? -x -v arch=i386 ,είτε? -v PCIRootUID=1 ή κάνοντας διάφο?ους συνδιασμο?ς των διάφο?ων Boot Flags ( http://www.macbreaker.com/2012/01/list-of-common-hackintosh-boot-flags_29.html ),πάντα σταματά σε ένα σημείο και δεν π?οχω?ά πα?ακάτω και δεν ξέ?ω ποιος είναι ο κατάλληλος συνδυασμός και ο τ?πος αυτός, ξέχασε να γ?άψει ποια boot flags και με ποια σει?ά χ?ησιμοποεί για να π?οχω?ήσει και ολοκλη?ωθεί η εγκατάσταση.

Αν και του έστειλα ένα email, για να με βοηθήσει, μέχ?ι σήμε?α δεν έχω λάβει κάτι και γι' αυτό αποφάσισα να? γ?άψω εδώ, μήπως κάποιος ξέ?ει και με βοηθήσει.
1)Tangon, μπο?είς να μου πεις, ποιος είναι ο πιο ε?κολος και σχετικά γ?ηγο?ότε?ος τ?όπος για να πε?άσω τα mavericks όπως και ο τ?πος στον οδηγό;

2)Tangon, ποιος θεω?είς ότι είναι ο πιο σωστός τ?όπος για να πε?άσω τα mavericks, να αναβαθμίσω τα snow leopard 10.6.3 σε 10.6.7 και να εγκαταστήσω το Uni Beast? ακολουθώντας τον πα?απάνω οδηγό? ή να φο?μά?ω το διαμέ?ισμα και να τα πε?άσω ,ως καθα?ή εγκατάσταση Χ?ησιμοποιώντας κάποιο Retail DVD;
3)Tangon, μπο?είς να μου πεις? ποιος bootloader και ποια boot flags είναι εκείνα που λ?νουν το π?όβλημα που αντιμετωπίζω;
4) Tangon, αν υποθέσουμε ότι ο καλ?τε?ος και αποτελεσματικότε?ος τ?όπος για να πε?άσω σε mavericks είναι φο?μά?ισμα και καθα?ή εγκατάσταση, ποιά έκδοση των mavericks μου π?οτείνεις και που μπο?ώ να την β?ω στο διαδίκτυο;
5) Tangon,? μπο?είς να μου πεις, πως λ?νουμε το π?όβλημα με το java , γιατί όταν π?οσπαθώ να συνδεθώ σε ένα irc μου το μπλοκά?ει. Θα ήθελα και για windows 8.1, Hackintosh και για Ubuntu Linux 14.
6) Και τέλος θέλω να σε ?ωτήσω, για κάθε έκδοση mac os x θα π?έπει να χ?ησιμοποιώ και το ανάλογο bootloader , δηλαδή άλλη έκδοση? i Boot Legacy? ή Uni Beast ή Multi Beast ,για τα snow leopard, άλλο για τα lion, άλλο για τα mountain lion και άλλο για τα mavericks;

Edited by strawb

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Καλησπέ?α σου και πάλι,

?

Αν θέλεις να πε?άσεις το mavericks θα π?έπει να έχεις το original DVD mavericks. Μπο?είς να το β?εις ψάχνοντας φυσικά στο Google. Πηγαίνεις εδώ?

http://myhack.sojugarden.com/guide/

και κατεβάζεις το ε?γαλείο MyHack (Download myHack 3.3.1). Όταν το ανοίξεις θα σου ζητήσει να φτιάξεις ένα USB Stick παί?νοντας π?άγματα από το Original DVD mavericks που π?οηγουμένως έχεις κατεβάσει στο δίσκο σου και το έχεις βάλει στο φάκελο "Applications" (Π?ογ?άμματα). Το πα?απάνω ε?γαλείο θα σου φτιάξει το USB Stick με ότι χ?ειάζεσαι για να ξεκινήσεις από το USB καθώς και διάφο?α πατσα?ισμένα kexts που χ?ειάζεται το σ?στημα για να τ?έξει. Με αυτό το USB κάνεις εγκατάσταση το mavericks στο δίσκο του laptop σου.

?

Αυτή είναι η διαδικασία για να ξεκινήσεις. Μετά τα π?άγματα δεν θα είναι απλά. Η πα?ακάτω διαδικασία που θα σου πε?ιγ?άψω, γίνεται ανεξά?τητα πιο λειτου?γικό εγκαθιστάς στο laptop σου. Όταν ξεκινήσεις το σ?στημα από το δίσκο σου θα π?έπει να δώσεις την εντολή -v για να βλέπεις πο? "παγώνει" η εκκίνηση του λειτου?γικο?. Όπου βλέπεις και σταματάει σημαίνει ότι κάτι το ενοχλεί. Googlά?εις το π?όβλημα και βλέπεις τί έχουν κάνει οι άλλοι για να λ?σουν το συγκεκ?ιμένο π?όβλημα. Και συνεχίζεις μέχ?ι να μπεις στο σ?στημα.

?

Αυτό π?ος το πα?όν.

Αν κάτι από τα πα?απάνω δεν καταλαβαίνεις, εδώ είμαστε να σε βοηθήσουμε.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Tangon ω?αία όλα αυτά, αλλά σου ξέφυγε κάτι που σου έγ?αψα.

Για να τ?έξει το Myhack και το Uni Beast στα Snow Leopard για να φτιάξω το στικάκι με αυτά, θα π?έπει η έκδοση να είναι πάνω απο 10.6.7 και εγώ διαθέτω Retail DVD's των Snow Leopard μόνο 10.6 και 10.6.3 και όσες φο?ές επιχεί?ησα να αναβαθμίσω σε 10.6.7 ,μέσα απο τα Snow Leopard , μετά την επανεκκίνηση μου πέταγε είτε kernel panic είτε π?οχω?ο?σε και σταματο?σε σε ένα σημείο, π?άγμα που φαίνεται ξεκάθα?α ότι φταίει ο λάθος συνδιασμός των boot flags.
Tangon, μήπως ξέ?εις που μπο?ώ να β?ω και να κατεβάσω το Retail DVD των Snow Leopard 10.6.7;
Μου γ?άφεις να το ψάξω μέσω της μηχανής αναζήτησης της google και το κάνω, αλλά ποιο απο τα εκατομμ??ια αποτελέσματα είναι το σωστό;
Η αλήθεια είναι ότι κάποτε είχα σώσει στον παλιό μου σκλη?ό δίσκο, κάποιο blogspot ενός τ?που που είχε την καλοσ?νη να ανεβάσει σε ένα δικό του σέ?βε? όλα τα Retail DVD ,αλλά μόλις μου χάλασε ο δίσκος , έχασα την π?όσβαση σε αυτή την πλη?οφο?ία και όσο κι αν έψαξα στο διαδίκτυο για να το εντοπίσω, δεν κατάφε?α μέχ?ι και σήμε?α να το β?ω.

Επίσης το piratebay που έβ?ισκα σχεδόν τα πάντα, πλέον σταμάτησε να λειτου?γεί και δεν ξέ?ω που π?έπει να ψάξω για να εντοπίσω το Retail DVD των Mavericks.

Θα σου ήταν δ?σκολο να μου πεις, που μπο?ώ να το εντοπίσω και να το κατεβάσω με την βοήθεια πολλών διαμοι?αστών (peers);

?

?
Edited by strawb

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Καλησπέ?α,

?

Δεν μπο?ώ να σου δώσω εδώ κάποιο link όπως καταλαβαίνεις.

?

Το ότι δεν μπο?είς να ξεκινήσεις το σ?στημά σου μετά τις αναβαθμίσεις από την 10.6.3 σε μια μεγαλ?τε?η, φταίει το γεγονός ότι θα π?έπει να θυμάσαι τί είναι αυτό που είχες ίσως αφαι?έσει από το σ?στημά σου (10.6.3) ώστε να κάνεις το ίδιο μετά την αναβάθμιση και π?ιν την επανεκκίνηση.

?

Αντί για το Uni Beast, κατέβασε από το MyHack το dmg α?χείο και από ότι βλέπω στο site του, λειτου?γεί από 10.6.0 και πάνω ά?α, πιστε?ω να μπο?έσεις να φτιάξεις το USB stick που σου πε?ιγ?άφω πα?απάνω.

Edited by tangon

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Tangon, μπο?είς να μου το στείλεις στο email μου: strawb78@hotmail.com

Tangon, τι εννοείς όταν λές :« ότι φταίει? το γεγονός ότι θα π?έπει να θυμάμαι τι είναι αυτό που είχες ίσως αφαι?έσει απο το σ?στημα 10.6.3 ώστε να κάνεις το ίδιο με την αναβάθμιση και π?ίν την επανεκκίνηση;

Γιατί αν εννοείς ποια boot flags και με ποιά σει?ά, η απάντηση είναι ότι δεν πιάνουν στα mavericks τα ίδια και με την ίδια σει?ά.

Edited by strawb

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Answer this question...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.